AkustiX

Analiza akustyczna dla przebudowy i rozbudowy obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie