AkustiX

Określenie zasięgów hałasu generowanego do środowiska przez centrale wentylacyjne zajezdni tramwajowej w Poznaniu