AkustiX

OFERTA

Oferta firmy AkustiX obejmuje:

Akustyka Środowiska

Specjalizujemy się w akustyce środowiska, w ramach której oferujemy m.in.:

 • Mapy Akustyczne
 • Programy Ochrony przed Hałasem
 • Analizy Porealizacyjne
 • Analizy emisji hałasu do środowiska
 • Projekty ekranów akustycznych dla dróg, linii kolejowych
 • Monitoring lotnisk, dróg, linii kolejowych oraz zakładów przemysłowych

Mapy akustyczne

Wykonujemy mapy akustyczne m.in. dla:

 • miast
 • dróg krajowych i wojewódzkich
 • linii kolejowych
 • portów lotniczych

Akustyka Architektoniczna

Wykonujemy następujące pomiary i projekty z zakresu akustyki architektonicznej:

 • Pomiary czasu pogłosu i innych właściwości pomieszczeń
 • Pomiary zrozumiałości mowy
 • Projekty sal koncertowych i widowiskowych
 • Projekty biur, sal kinowych, sal szkolnych
 • Projekty wszelkich innych pomieszczeń, wymagających adaptacji akustycznej

Akustyka Budowlana

Świadczymy następujące usługi z zakresu akustyki budowlanej:

 • Pomiary izolacyjności ścian i stropów od dźwięków powietrznych
 • Pomiary izolacyjności od dźwięków uderzeniowych (stukacz wzorcowy)
 • Operaty akustyczne
 • Określanie minimalnej izolacyjności przegród i ich elementów

Pomiary akredytowane

Wykonujemy pomiary z zakresu akustyki środowiska, przemysłowej, architektonicznej, budowlanej oraz wibroakustyki. Sprawdź szczegóły w zakładce Laboratorium

Monitoring hałasu

Prowadzimy zarówno stały jak i okresowy monitoring hałasu:

 • lotniczego
 • drogowego
 • tramwajowego
 • kolejowego
 • przemysłowego

Audyt akustyczny

Oferujemy wykonanie kompleksowego audytu akustycznego w zakresie akustyki budowlanej w procedowaniu decyzji środowiskowych

Akustyka przemysłowa i IT

Oferujemy także:

 • Analizy akustyczne dla zakładów przemysłowych
 • Projekty ekranów akustycznych dla zakładów przemysłowych 
 • Pomiary poziomu mocy urządzeń przemysłowych
 • Pomiary poziomu dźwięku od urządzeń przemysłowych
 • Pomiary poziomu mocy urządzeń teletechnicznych
 • Pomiary poziomu dźwięku od urządzeń teletechnicznych