AkustiX

Pracownia

Pracownia projektowa

Wykonujemy:
 • Mapy akustyczne miast, dróg, linii kolejowych, itp.
 • Programy ochrony środowiska przed hałasem
 • Analizy porealizacyjne
 • Analizy oddziaływania hałasu drogowego, przemysłowego i lotniczego
 • Analizy hałasu lotniczego w obszarach ograniczonego użytkowania lotnisk
 • Raporty o oddziaływaniu na środowisko, Karty Informacyjne Przedsięwzięcia
 • Przeglądy ekologiczne
 • Dokumentacja do wprowadzenia Obszaru Ograniczonego Uzytkowania
 • Projekty ekranów akustycznych: drogowych i kolejowych
 • Operaty akustyczne w zakresie akustyki budowlanej dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
 • Ocenę obliczeniową izolacyjności akustycznej przegród budowlanych od dźwięków powietrznych i uderzeniowych
 • Dobory izolacyjności akustycznej fasad budynków i ich elementów
 • Oceny miarodajnego poziomu hałasu w środowisku dla dowolnych źródeł metodą pomiarową i obliczeniową
 • Projekty akustyczne sal koncertowych, teatralnych, operowych, audytoryjnych, wielofunkcyjnych, itp.
 • Projekty adaptacji akustycznej obiektów sportowych
 • Projekty akustyczne nagłośnienia instalacyjnego (w tym DSO)
 • Analizy akustyczne na potrzeby BREEAM/LEED
 • Projekty adaptacji akustycznej obiektów przemysłowych w celu ograniczenia hałasu pogłosowego
 • Nadzory akustyczne/inwestorskie, usługi inżyniera kontraktu w zakresie akustyki
 • Audyty akustyczne projektów i obiektów budowlanych
 • Opinie sądowe w zakresie akustyki architektonicznej i ochrony przed hałasem
 • Projekty adaptacji akustycznych budynków w obszarach ograniczonego użytkowania lotnisk
pomiary akustyczne - pracownia 1
pomiary akustyczne - pracownia 2
pomiary akustyczne - pracownia 2