AkustiX

hałas drogowy

Raport o oddziaływaniu na środowisko w zakresie emisji hałasu dla inwestycji pn. „Budowa drogi kl. GP w Osieku – zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na odcinku od km 221+376,33 (rondo na skrzyżowaniu z DW 765) do km około 225+200 (włączenie do istniejącej drogi przed wiaduktem LHS)”

Raport o oddziaływaniu na środowisko w zakresie emisji hałasu dla inwestycji pn. „Budowa drogi kl. GP w Osieku – zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79 na odcinku od km 221+376,33 (rondo na skrzyżowaniu z DW 765) do km około 225+200 (włączenie do istniejącej drogi przed wiaduktem LHS)” Read More »