AkustiX

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego