AkustiX

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa nowej jezdni i przebudowa jezdni istniejącej ul. Wołoskiej na odc. ul. Racławicka – ul. Konstruktorska”