AkustiX

Analiza porealizacyjna w zakresie emisji hałasu do środowiska dla zadania inwestycyjnego pn. „Port Lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”