AkustiX

Analiza akustyczna emisji hałasu do środowiska z terenu projektowanego pawilonu handlowego w Zielonej Górze