AkustiX

Zalecenia adaptacji akustycznej świetlicy wiejskiej w Kłodzie