AkustiX

Analiza akustyczna emisji hałasu do środowiska z terenu myjni bezdotykowej przy ul. Leszczyńskiej w Mosinie