AkustiX

hałas przemysłowy

Wpływ planowanego transformatora mocy 450 MVA na warunki akustyczne w środowisku zewnętrznym na terenach wymagających ochrony akustycznej wokół planowanego przedsięwzięcia – Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV „SE Żarnowiec”

Wpływ planowanego transformatora mocy 450 MVA na warunki akustyczne w środowisku zewnętrznym na terenach wymagających ochrony akustycznej wokół planowanego przedsięwzięcia – Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV „SE Żarnowiec” Read More »