AkustiX

Laboratory

Scope of accreditation

AkustiX Laboratory has PCA accreditation for the following research methods:
 1. Pomiar równoważnego i maksymalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach w budynkach
 2. Pomiary hałasu od wyposażenia technicznego w budynkach
 3. Pomiar czasu pogłosu i powiązanych parametrów pomieszczeń w budynkach różnych typów
 4. Pomiary hałasu przemysłowego (w tym impulsowego) – metoda pomiarowa i obliczeniowa
 5. Pomiary hałasu od dróg, linii kolejowych i tramwajowych – metoda pomiarowa i obliczeniowa
 6. Pomiary hałasu od lotnisk (w tym monitoring ciągły) – metoda pomiarowa i obliczeniowa
 7. Pomiar hałasu od napowietrznych linii energetycznych
 8. Pomiar mocy i energii akustycznej maszyn i urządzeń w warunkach terenowych
 9. Pomiar mocy i energii akustycznej urządzeń informatycznych i telekomunikacyjnych
 10. Pomiar poziomu dźwięku A na stanowisku operatora/obserwatora – urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne
 11. Pomiary terenowe skuteczności akustycznej ekranów
 12. Pomiary terenowe in-situ izolacyjności akustycznej ekranów akustycznych
 13. Pomiary terenowe in-situ własności dźwiękochłonnych ekranów akustycznych
 14. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych od dźwięków powietrznych w budynkach
 15. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych (elewacji) i ich elementów
 16. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych
 17. Oddziaływanie drgań na budynki – pomiary maksymalnej amplitudy przyspieszenia drgań w pasmach 1/3 oktawy
 18. Oddziaływanie drgań na ludzi w budynkach – pomiary wartości skutecznej przyspieszenia drgań w pasmach 1/3 oktawy
 19. Ocena wpływu nawierzchni dróg na hałas drogowy – pomiary wskaźnika SPBI
 20. Pomiary laboratoryjne skuteczności tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi

Details of the scope of AB 1162 accreditation and measurement methods can be found in the website of the Polish Center for Accreditation (Certificate).

In addition, AkustiX Laboratory performs the following acoustic tests and measurements:

 • Assessment of speech intelligibility in rooms and rooms equipped with a sound system
 • Measurement of the reverberant sound absorption coefficient of building materials in the reverberation field

Measuring equipment

Laboratorium - pomiary akustyczne
AkustiX Research Laboratory has modern measuring equipment, which includes:
 • mierniki poziomu dźwięku klasy 1 firm: SVANTEK, Sonopan i B&K,
 • kalibratory akustyczne klasy 1 firm: SONOPAN, SVANTEK, B&K,
 • stacje meteo firm: DAVIS typ Vantage PRO2, Technoline, SOENS
 • zestaw do generacji i rejestracji dźwięku do pomiarów akustyki architektonicznej oraz izolacyjności i współczynnika odbicia ekranów przeciwhałasowych, na który składa się:
  • wzmacniacz firmy CROWN typ XTi1000,
  • 18-kanałowy Interfejs Audio,
  • komputer PC,
  • dwunastościenne źródło dźwięku firmy AkustiX typ ODS-1,
  • jednoprzetwornikowe źródło dźwięku firmy AkustiX typ SDS-2,
  • macierz mikrofonowa firmy AkustiX typ RM-1,
 • Karty pomiarowe do akwizycji danych audio i drgań firmy National Instruments,
 • trójosiowe przetworniki drgań firmy PCB PIEZOTRONICS o czułości 1 V/g
 • jednoosiowe wysoko czułe sejsmiczne przetworniki drgań firmy WILCOXON o czułości 10 V/g
 • wzbudnik (kalibrator) drgań
 • dalmierze laserowe firmy LEICA,
 • kable mikrofonowe, statywy mikrofonowe o wysokości do 7,5m, miary oraz inna aparatura pomocnicza,
 • oprogramowanie Room Capture, INM, AEDT, SoundPlan, MATLAB, Son Architekt, Arc GIS, Bentley Map, QGIS, SAGA GIS oraz autorski program do prognozowania hałasu w środowisku zewnętrznym,
 • stukacz wzorcowy
 • radary do pomiaru prędkości firmy Bushnell
 • odbiorniki ADS-B Kinetic Avionics do akwizycji danych o ruchu lotniczym
 • komora do pomiarów akustycznych sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego

The measuring equipment is periodically checked and calibrated in accredited calibration laboratories.