AkustiX

Wykonanie analizy porealizacyjnej dla inwestycji polegającej na budowie trasy tramwajowej os. Lecha – Franowo w Poznaniu