AkustiX

Operat Akustyczny dla centrum konferencyjnego oraz powierzchni klubowo-rekreacyjnych na Stadionie Narodowym w Warszawie