AkustiX

Operat oddziaływania akustycznego samolotów F16 na tereny wokół lotniska wojskowego w Świdwinie