AkustiX

Projekt ekranów akustycznych wzdłuż DK-88 na odcinku od Gliwic do ul. Maszyńskiego w Zabrzu