AkustiX

Raport o odziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Wiaduktu Briańskiego od km 0+550.00 do km 0+850.00, w ciągu ulicy Kleczewskiej w Koninie”.