AkustiX

Dobór izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych i ich elementów dla zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych we Wrocławiu