AkustiX

Wytyczne i założenia dla wybranych przegród wewnętrznych w Centrum Opieki nad Seniorem w Poznaniu