AkustiX

Operat akustyczny dla zespołu 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Błażeja w Poznaniu wraz z analizą w zakresie drgań