AkustiX

Karta informacyjna przedsięwzięcia – Przebudowa Zajezdni Tramwajowej MPK Poznań-Forteczna wraz z budową silosu na piasek, wiat na odpady oraz ekranów akustycznych