AkustiX

Operat akustyczny dla budowy dwóch budynków mieszkalno – usługowych przy ul. Marcelińskiej 18 w Poznaniu