AkustiX

Analiza akustyczna emisji hałasu do środowiska z terenu inwestycji projektowanego sklepu wielkopowierzchniowego w Dęblinie