AkustiX

Raport o oddziaływaniu na środowisko – Budowa i przebudowa drogi startowej lotniska wojskowego Siemirowice