AkustiX

Analiza akustyczna w zakresie emisji hałasu do środowiska od skraplacza zamontowanego na ścianie bocznej budynku w Szczecinie