AkustiX

Analiza akustyczna pawilonu nr 15 Międzynarodowych Targów Poznańskich w zakresie emisji hałasu do środowiska