AkustiX

Operat akustyczny dla zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej wielorodzinnej w Poznaniu