AkustiX

Analiza akustyczna rozbudowy Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Brodnicy o agregaty kogeneracyjne