AkustiX

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – Budowa drogi krajowej nr ekspresowa S11 Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik