AkustiX

Analiza akustyczna wentylacji bytowej hali garażowej w projektowanym budynku wielorodzinnym w Skierniewicach