AkustiX

Analiza akustyczna emisji hałasu do środowiska dla Narodowego Banku Polskiego w Łodzi