AkustiX

Projekt ekranów akustycznych dla „Kościerskiego Korytarza Kolejowego”