AkustiX

Operat akustyczny i elektroakustyczny dla sali wykładowej nr 3.8 w budynku 75 Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie